Xây dựng đường vào Trung tâm hành chánh xã Hiệp An (từ giao lộ đường Lê Chí Dân đến giao lộ đường Phan Đăng Lưu, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Xây dựng đường vào Trung tâm hành chánh xã Hiệp An (từ giao lộ đường Lê Chí Dân đến giao lộ đường Phan Đăng Lưu, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

1
Quý III năm 2008
180 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 8.813.106.853 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu