Hệ thống tủ đông, tủ mát, tủ nóng

Hệ thống tủ đông, tủ mát, tủ nóng

B.3
Quý III,IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.992.006.684 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói