Gói thầu xây lắp hạng mục: Đập đầu mối, tuyến ống, bể lọc lắng, bể chứa, trụ sân vòi

Gói thầu xây lắp hạng mục: Đập đầu mối, tuyến ống, bể lọc lắng, bể chứa, trụ sân vòi

1
Quý 3 năm 2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.151.486.553 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu