Mua sắm và lắp đặt trạm biến áp

Mua sắm và lắp đặt trạm biến áp

03
Quý IV năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 300.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói