Mua nguyên vật liệu thép dùng cho SXTN

Mua nguyên vật liệu thép dùng cho SXTN

01
Quý III-IV năm 2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 155.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói