Mua sắm Thiết bị huyết học truyền máu + sinh hóa

Mua sắm Thiết bị huyết học truyền máu + sinh hóa

Gói thầu số NS 5/08:
Tháng 9
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 28.820 (USD)
 • IDA
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói