Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình

12
Quý III+ IV năm 2008
540 ngày
Giá gói thầu:
 • 318.460.121 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm