Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

Tên chủ đầu tư:Ban quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 6
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận 6
Số hiệu:2928/QĐ-UBND-TCKH
Ngày ban hành:12/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận 6
Số hiệu:4598/QĐ-UBND-TCKH
Ngày ban hành:07/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 47.458.659.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    02Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
  • 556.333.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 56 ngày