Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hoà, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hoà, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An

Tên chủ đầu tư:Bộ Giao thông vận tải
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu:3950/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành:17/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu:387/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành:20/02/2008
Loại dự án:Dự án nhóm A
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.388.820.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hoà, thuộc các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An (39 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Gói thầu số 1: Km 0+00 đến Km 5+00, xây dựng nhà hạt Chơn Thành và TKBVTC
 • 128.903.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  2Gói thầu số 2: Km 5+00 đến Km 10+00 (bao gồm cả cầu Suối Cai vf TKBVTC)
 • 99.137.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  3Gói thầu số 3: Km 10+00 đến Km 15+00 (bao gồm cả cầu Kênh Phước Hoà và TKBVTC)
 • 112.118.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  4Gói thầu số 4: Km 15+00 đến Km 25+00 (bao gồm cả cầu Bà Tứ và TKBVTC)
 • 195.709.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  5Gói thầu số 5: Km 25+00 đến Km 30+00 (bao gồm cả cầu Thị Tính và TKBVTC)
 • 120.267.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  6Gói thầu số 6: Km 30+00 đến Km 35+00 (bao gồm cả cầu Suối Tre và TKBVTC)
 • 108.995.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  7Gói thầu số 7: Km 35+00 đến Km 40+875 (bao gồm cả TKBVTC)
 • 116.997.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  8Gói thầu số 8: Km 40+875 đến Km 45+00 ( bao gồm cả cầu Rạch Suối và TKBVTC)
 • 115.674.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  9Gói thầu số 9: Km 45+00 đến Km 50+00 (bao gồm cả cầu Kênh Đông và TKBVTC)
 • 107.643.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  10Gói thầu số 10: Km 50+00 đến Km 55+00 và TKBVTC
 • 96.852.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  11Gói thầu số 11: Km 55+00 đến Km 62+550 (bao gồm cả cầu Km 61+385, xây dựng nhà hạt Trảng Bàng và TKBVTC)
 • 171.633.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  12Gói thầu số 12: Km 62+550 đến Km 68+00 và TKBVTC
 • 132.730.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  13Gói thầu số 13: Km 68+00 đến Km 73+00 và TKBVTC
 • 127.947.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  14Gói thầu số 14: Km 73+00 đến Km 78+00 và TKBVTC
 • 125.396.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  15Gói thầu số 15: Km 78+00 đến Km 82+574 và TKBVTC
 • 105.679.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  16Gói thầu số 16: Nút giao QL13 và TKBVTC
 • 109.600.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  17Gói thầu số 17: Nút giao QL22 và TKBVTC
 • 122.981.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  18Gói thầu số 18: Cầu Thanh An (Km 40+875 và TKBVTC)
 • 194.784.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  19Gói thầu số 19: Cầu Trảng Bàng (Km 60+563 và cầu nối giữa 2 tỉnh Km 62+577 và TKBVTC)
 • 150.861.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  20Gói thầu số 20: Cầu Rạch Nhum (Km 76+510); cầu Bào Trai (Km 80+182); cầu Hoóc Thơm (Km 82+184) và TKBVTC
 • 123.856.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 24 tháng
  21Gói thầu số 21: Tư vấn khảo sát TKKT, lập dự toán, lập hồ sơ cắm cọc GPMB, LGĐB và lập HSMT từ Km 0 – Km 15 (bao gồm cả cầu Suối Cai và cầu Phước Hoà trừ cầu lớn và nút giao)
 • 11.946.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  22Gói thầu số 22: Tư vấn khảo sát TKKT, lập dự toán, lập hồ sơ và cắm cọc GPMB, LGĐB, lập HSMT từ Km 15 – Km 30 (bao gồm cả cầu Bà Tứ và cầu Thị Tính trừ cầu lớn)
 • 13.830.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  23Gói thầu số 23: Tư vấn khảo sát TKKT, lập dự toán, lập hồ sơ và cắm cọc GPMB, LGĐB, lập HSMT từ Km 30 – Km 62+550 (bao gồm cả cầu Suối Tre, cầu Rạch Suối, cầu Kênh Đông và cầu Km 61+385 trừ cầu lớn và nút giao
 • 29.452.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  24Gói thầu số 24: Tư vấn khảo sát TKKT, lập dự toán, lập hồ sơ và cắm cọc GPMB, LGĐB, lập HSMT từ Km 62+550 – Km 73+00 (trừ cầu lớn)
 • 8.447.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  25Gói thầu số 25: Tư vấn khảo sát TKKT, lập dự toán, lập hồ sơ và cắm cọc GPMB, LGĐB, lập HSMT từ Km 73+00 – Km 82+574 (trừ cầu lớn)
 • 7.703.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  26Gói thầu số 26: Tư vấn khảo sát TKKT, lập dự toán, lập hồ sơ và cắm cọc GPMB, LGĐB, lập HSMT nút giao QL13 và QL22
 • 5.989.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  27Gói thầu số 27: Tư vấn khảo sát TKKT, lập dự toán, lập hồ sơ và cắm cọc GPMB, cọc LGĐB; lập hồ sơ mời thầu 6 cầu lớn: Thanh An, Trảng Bàng, cầu nối 2 tỉnh, Rạch Nhum, Bào Trai, Hoóc Thơm
 • 13.996.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm 210 ngày
  28Gói thầu số 28: Tư vấn thẩm tra: Lập hồ sơ yêu cầu và thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và hồ sơ mời thầu xây lắp đoạn Km 0+00 – Km 15+00; Km 73+00 – Km 82+574 và 6 cầu lớn Thanh An, Trảng Bảng, cầu nối 2 tỉnh, Rạch Nhum, Bào Trai, Hoóc Thơm
 • 594.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2008Trọn gói 30 ngày
  29Gói thầu số 29: Tư vấn thẩm tra lập hồ sơ yêu cầu và thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và hồ sơ mời thẩu xây lắp đoạn Km 15+00 – Km73+00 và nút giao QL13 và QL22
 • 858.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2008Trọn gói 30 ngày
  30Gói thầu số 30: Tư vấn giám sát thi công
 • 59.153.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2008Theo đơn giá Theo tiến độ xây dựng
  31Gói thầu số 31: Rà phá bom mìn
 • 10.000.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2008Theo đơn giá Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
  32Gói thầu số 32: Bảo hiểm công trình cho các gói thầu xây lắp số 1, 2, 16
 • 1.581.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định hiện hành
  33Gói thầu số 33: Bảo hiểm công trình cho các gói thầu xây lắp số 3, 4, 5, 6, 7, 18
 • 4.918.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định hiện hành
  34Gói thầu số 34: Bảo hiểm công trình cho các gói thầu xây lắp số 8, 9, 10, 11, 17, 19
 • 4.344.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định hiện hành
  35Gói thầu số 35: Bảo hiểm công trình cho các gói thầu xây lắp số 12, 13, 14, 15, 20
 • 3.361.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định hiện hành
  36Gói thầu số 36: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình các gói thầu xây lắp số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 • 800.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2010 (chỉ thực hiện khi thấy cần thiết)Trọn gói Trình duyệt sau
  37Gói thầu số 37: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình các gói thầu xây lắp số 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 • 797.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2010 (chỉ thực hiện khi thấy cần thiết)Trọn gói Trình duyệt sau
  38Gói thầu số 38: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình các gói thầu xây lắp số 15, 16, 17, 18, 19, 20
 • 733.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2010 (chỉ thực hiện khi thấy cần thiết)Trọn gói Trình duyệt sau
  39Gói thầu số 39: Tư vấn kiểm toán
 • 1.492.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2011Trọn gói Theo quy định của Bộ Tài chính