Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

2
Đã thực hiện
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 8.065.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói