Kiểm toán

Kiểm toán

số 05
quý III năm 2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 44.822.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói