Kế hoạch đấu thầu: Quảng trường UBND huyện Phong Điền

Kế hoạch đấu thầu: Quảng trường UBND huyện Phong Điền

Tên chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền
Số hiệu: 3976/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Phong Điền
Số hiệu: 4085/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 4.819.390.188(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Quảng trường UBND huyện Phong Điền (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 San lấp mặt bằng
  • 2.219.837.709 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Trọn gói 60 ngày