Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Bờ kè thị trấn Kế Sách (An Định)

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Bờ kè thị trấn Kế Sách (An Định)

Tên chủ đầu tư:Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Kế Sách
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu:733/QĐHC-CTUBND
Ngày ban hành:09/07/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Sóc Trăng
Số hiệu:839/QĐHC-CTUBND
Ngày ban hành:04/08/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 6.998.615.897(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Bờ kè thị trấn Kế Sách (An Định) (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01Gói thầu xây lắp công trình Bờ kè thị trấn Kế Sách (An Định)
  • 5.798.322.757 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Trọn gói 270 ngày