Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng phố chợ xã Hòa bình

Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng phố chợ xã Hòa bình

Tên chủ đầu tư: UBND xã Hòa Bình
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND huyệ Xuyên Mộc
Số hiệu: 1339/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND huyện Xuyên Mộc
Số hiệu: 2371/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
  • 4.061.184.042(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Hạ tầng phố chợ xã Hòa bình (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Hạ tầng phố chợ xã Hòa bình
  • 2.165.912.267 (VND)
  • Vốn ngân sáchMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 07/11/2008Theo đơn giá06 tháng