Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Phòng Đào tạo

Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Phòng Đào tạo

1
Quý IV/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 313.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp và mở rộng mạng diện rộng Tỉnh uỷ và Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Phòng Đào tạo