Chi phí giám sát xây lắp – Kế hoạch đấu thầu công trình Nâng cấp đường đê EC xã Bình Khánh

Chi phí giám sát xây lắp – Kế hoạch đấu thầu công trình Nâng cấp đường đê EC xã Bình Khánh

7
Quí IV-2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 135.727.999 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Nâng cấp đường đê EC xã Bình Khánh