Giới thiệu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

HTTP://Thongtindauthau.com

 

Thông báo mời thầu là website cung cấp thông tin đấu thầu, thông báo mời thầu trực tuyến. Các tin tức đấu thầu được các đơn vị gửi về BBT và đăng tin trực tuyến. Thông báo mời thầu mong muốn tin tức đấu thầu đến gần hơn, nhanh hơn và đầy đủ thông tin hơn tới các doanh nghiệp.

Với hoạt động phi lợi nhuận của mình, thông báo mời thầu hy vọng công tác đấu thầu ở Việt Nam sẽ ngày một tốt hơn.

 

Xin cảm ơn tình cảm của các bạn đọc dành cho Thông báo mời thầu!

BBT Thongtindauthau.com