Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng khối hiệu bộ; Khối phòng học bộ môn; Cổng, tường rào; Nhà bảo vệ; Nhà xe (03 nhà); Sân đường nội bộ

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng khối hiệu bộ; Khối phòng học bộ môn; Cổng, tường rào; Nhà bảo vệ; Nhà xe (03 nhà); Sân đường nội bộ

Tên dự án:Trường trung học phổ thông Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Tên gói thầu:Xây dựng khối hiệu bộ; Khối phòng học bộ môn; Cổng, tường rào; Nhà bảo vệ; Nhà xe (03 nhà); Sân đường nội bộ
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng quản lý dự án Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước; Điện thoại: (0651)3881641; Fax: (0651)3881641
24/10/2008 đến 10/11/2008
1000000 (VND)
10/11/2008 16:00
10/11/2008 16:00