Mời chào hàng: Mua sắm cột anten và phụ kiện cho Viễn thông Lạng Sơn

Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN Địa chỉ:Số 12 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Điện thoại: 025.3873.204          Fax: 025.3872.387 Mã số thuế: 4900102900. Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: “Mua sắm cột anten + phụ kiện” Loại gói thầu: […]

Mời chào hàng: Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình Trường Trung học phổ thông Long Hiệp

– Tên bên mời thầu: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TRÀ VINH – Địa chỉ: Số 14, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. – Điện thoại: 0743.866.638 ; Số fax: 0743. 865 059 – Mã Số thuế: 2100 287 448 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên […]

Mời chào hàng: Mua sắm Shelter + phụ kiện, lắp đặt cho Viễn Thông Lạng Sơn

Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN Địa chỉ: Số 12 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Điện thoại: 025.3873.204          Fax: 025.3872.387 Mã số thuế: 4900102900. Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: “Mua sắm Shelter + phụ kiện, lắp đặt” Loại […]

Mời Thầu: Xây lắp nhà làm việc, cấp điện nước, chống sét, điều hòa cùng các hạng mục khác

Tên bên mời thầu: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN Địa chỉ:Tổ 9, Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Điệnthoại/fax/email: 02813.871.152/ 02813.870.850/ khtcbackan@gmail.com Mã số thuế: 4700187537 Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Phần xây lắp nhà làm việc, cấp điện, nước, chống sét nhà làm việc; […]

Mời chào hàng: Mua cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản năm 2016

Tên bên mời thầu:   CHI CỤC THỦY SẢN TỈNH YÊN BÁI Địa chỉ: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Điện thoại/fax/email: 0293 885 796; FAX: 0293 885 796 Mã số thuế: 5200160056 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua cá giống bổ sung nguồn lợi […]

Mời Thầu: Gói thầu số 06b: Thi công xây dựng (đoạn Km6+000-Km10+961,52), công trình đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Ban QLDA Công trình Giao thông Địa chỉ: số 66 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (072) 3833580;        Fax: (072)3 825157. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 06b: Thi công xây dựng (đoạn Km6+000-Km10+961,52), công trình đầu tư xây […]

Mời Thầu: Gói thầu số 06a: Thi công xây dựng (đoạn Km0+000-Km6+000), công trình đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Ban QLDA Công trình Giao thông Địa chỉ: số 66 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (072) 3833580;        Fax: (072)3 825157. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 06a: Thi công xây dựng (đoạn Km0+000-Km6+000), công trình đầu tư xây […]

Mời Thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Ban QLDA Công trình Giao thông Địa chỉ: số 66 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (072) 3833580;        Fax: (072)3 825157. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đầu […]

Mời chào hàng: Mua Switch 24 port cho hệ thống mạng điều hành sản xuất kinh doanh

Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN Địa chỉ: Số 12 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Điện thoại: 025.3873.204          Fax: 025.3872.387 Mã số thuế: 4900102900. Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: “Mua Switch 24 port”.  Hạng mục: Mua sắm hàng […]

Mời chào hàng: Mua ắc quy 12V-200Ah đợt 2 cho trạm BTS năm 2016

Tên bên mời thầu: Viễn thông Lạng Sơn. Địa chỉ:Số 12 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Điện thoại: 025.3873.204          Fax: 025.3872.387 Mã số thuế: 4900102900. Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua ắc quy 12V-200Ah Loại gói thầu: Mua sắm hàng […]