Thông báo mời thầu gói thầu: gói thầu xây lắp công trình Vườn ươm giống cây lâm nghiệp huyện Bắc Yên

Thông báo mời thầu gói thầu: gói thầu xây lắp công trình Vườn ươm giống cây lâm nghiệp huyện Bắc Yên

Tên dự án:Vườn ươm giống cây lâm nghiệp huyện Bắc Yên
Tên gói thầu:gói thầu xây lắp công trình Vườn ươm giống cây lâm nghiệp huyện Bắc Yên
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý dự án 661 huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La, ĐT: 022-860768, Email: da661by@gmail.com
24/10/2008 đến 28/10/2008
1.000.000 (VND)
28/10/2008 09:00
28/10/2008 09:00