Gói thầu số 06 – Cung cấp nhóm thiết bị hoá lý phục vụ công nghệ xử lý chất ô nhiễm hữu cơ bền vững

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 06 – Cung cấp nhóm thiết bị hoá lý phục vụ công nghệ xử lý chất ô nhiễm hữu cơ bền vững. Tên dự án: Đầu tư chiều sâu trang thiết bị cho lĩnh vực phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm các chất thải độc hại, đặc biệt là các độc tố hữu cơ khó phân huỷ trong môi trường

Tên dự án:Đầu tư chiều sâu trang thiết bị cho lĩnh vực phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm các chất thải độc hại, đặc biệt là các độc tố hữu cơ khó phân huỷ trong môi trường
Tên gói thầu:Gói thầu số 06 – Cung cấp nhóm thiết bị hoá lý phục vụ công nghệ xử lý chất ô nhiễm hữu cơ bền vững
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Khoa học Công nghệ (P.306E) Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
16/11/2008 đến 04/12/2008
1.000.000 (VND)
04/12/2008 09:00
04/12/2008 09:00