Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa mời thầu Hệ thống tưới huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Thủy lợi miền trung

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa. Tên công trình: Hệ thống tưới huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Thủy lợi miền trung, vay vốn ADB (ADB4). Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước. Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước (NCB).

Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa.

– Tên gói thầu: gồm 4 gói sau:

+ Gói thầu số 06: Xây lắp cụm công trình Ðập dâng Bai Mường, Hồ chứa Bỉnh Công, cầu giao thông hạ lưu tràn hồ Vũng Sú. (Ký hiệu gói thầu: XL 2).

+ Gói thầu số 07: Xây lắp cụm công trình: hồ chứa Xóm Yên, hồ chứa Quèn Kìm, hồ chứa Hàm Rồng, hồ chứa nước Ðồng Phú. (Ký hiệu gói thầu: XL3).

+ Gói thầu số 08: Xây lắp cụm công trình: hồ chứa đồng Múc, hồ chứa Trưa Vần, hồ chứa Bằng Lợi. (Ký hiệu gói thầu: XL4).

+ Gói thầu số 11: Xây lắp và lắp đặt thiết bị cụm công trình trạm bơm: La Thạch, Hợp Một và sửa chữa nâng cấp hồ chứa Tây Trác. (Ký hiệu gói thầu: XL 7).

– Tên công trình: Hệ thống tưới huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Thủy lợi miền trung, vay vốn ADB (ADB4).

Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước.

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước (NCB).

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 19-11 đến 9 giờ ngày 19-12-2008 (trong giờ hành chính).

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đ/1 bộ.

Ðịa chỉ phát hành: Văn phòng Ban Quản lý dự án Thủy lợi Thanh Hóa. Số 6 Hạc Thành, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

ÐT: 0373.853406.

Fax: 0373.850690.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: chậm nhất là trước 9 giờ ngày 19-12-2008 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa.

Bên mời thầu kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới dự lễ mở thầu tại thời gian và địa điểm nêu trên.