Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt bảng điện tử sân vận động tỉnh Tiền Giang

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt bảng điện tử. Tên dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động tỉnh Tiền Giang

Tên dự án:Hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động tỉnh Tiền Giang
Tên gói thầu:Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt bảng điện tử
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và Kiểm định xây dựng Tiền Giang; Địa chỉ: 54 Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; ĐT: 073.3875733- 3872217
27/11/2008 đến 12/12/2008
1.000.000 (VND)
12/12/2008 14:00
12/12/2008 14:00