Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, thử tĩnh cọc

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, thử tĩnh cọc. Tên dự án: Nhà ở vận động viên- Sở Thể dục Thể thao Tiền Giang

Tên dự án:Nhà ở vận động viên- Sở Thể dục Thể thao Tiền Giang
Tên gói thầu:Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, thử tĩnh cọc
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng Tiền Giang. Địa chỉ: 54 Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang. ĐT: 073.3875733
12/12/2008 đến 31/12/2008
1.000.000 (VND)
31/12/2008 14:00
31/12/2008 14:00