Đào tạo đấu thầu – Chứng chỉ đấu thầu – Lớp học đấu thầu

Lớp học đấu thầu – chứng chỉ đấu thầu

Thongtindauthau.com đang kết hợp với các cơ sở đào tạo nghiệp vụ đấu thầu trên cả nước để tổ chức các khoá học đào tạo nghiệp vụ đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu.

Chúng tôi tổ chức các lớp học ở các tỉnh, tại các doanh nghiệp nếu đăng ký số lượng lớn.

Các khoá học tổ chức liên tục hàng tháng tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Mọi liên hệ vui lòng gửi vào thongbaomoithau@gmail.com

Trân trọng,

————

BBT Thongtindauthau.com