Đào tạo đấu thầu – Chứng chỉ đấu thầu – Lớp học đấu thầu

Thongtindauthau.com đang kết hợp với các cơ sở đào tạo nghiệp vụ đấu thầu trên cả nước để tổ chức các khoá học đào tạo nghiệp vụ đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu. Chúng tôi tổ chức các lớp học ở các tỉnh, tại các doanh nghiệp nếu đăng ký số lượng lớn. […]

Khai giang lớp: Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu cấp chứng chỉ hành nghề về đấu thầu

Viện nghiên cứu Giáo dục Quốc tế là đơn vị uy tín, được nhà nước giao chức năng đào tạo và cấp chứng chỉ về đấu thầu. Thông báo khai giảng lớp: Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu cấp chứng chỉ hành nghề về đấu thầu: – Gv Cục Quản lý đấu thầu BKH – […]

Viện khoa học công nghệ xây dựng Việt Nam (IBST) mở lớp đào tạo đấu thầu, quản lý dự án, định giá

Lớp Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc tại hiện trường: Thời gian học 05 ngày. Lớp Nghiệp vụ đấu thầu: Thời gian học 03 ngày. Lớp Quản lý Dự án: Thời gian học 03 ngày. Lớp Thí nghiệm Đất trong phòng – hiện trường: Thời gian học 20 ngày. Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ […]