Nguyên tắc hiển thị tin bài trong phần Mời sơ tuyển

thong bao moi thau - thong tin dau thau

thong bao moi thau – thong tin dau thau

 MỜI SƠ TUYỂN VÀ NGUYÊN TẮC HIỂN THỊ BÀI VIẾT

 Mời sơ tuyển cung cấp các tin mời sơ tuyển nhà thầu.

Nếu tin mời sơ tuyển còn hạn thời gian tham gia: Tin mời sơ tuyển sẽ hiển thị trong phần mời sơ tuyển còn hạn.

Nếu tin mời sơ tuyển hết hạn thời gian tham gia: Tin mời sơ tuyển sẽ hiển thị trong phần mời sơ tuyển hết hạn, thông tin chỉ còn mang tính tham khảo và tra cứu.

Nếu Chủ đầu tư gửi thông tin sơ tuyển, chúng tôi sẽ đăng trong phần Kết quả mời sơ tuyển để bạn đọc tra cứu. Lưu ý thông tin này có thể Chủ đầu tư không cung cấp vì lý do bảo mật thông tin trong quá trình triển khai công tác, để có thông tin chính thức vui lòng liên hệ trực tiếp Chủ đầu tư.

Trân trọng,

———-

BBT Thongtindauthau.com