Tập đoàn Sông Đà xin “trả” dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Long Phú 2

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến gửi Văn phòng Chính phủ đồng ý chấp thuận cho Tập đoàn Sông Đà không làm chủ đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 thuộc Trung tâm điện lực Long Phú.

Theo báo cáo của Tập đoàn Sông Đà thì dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 được Chính phủ giao cho Tập đoàn Sông Đà làm chủ đầu tư từ tháng 5/2010. Dự án có công suất 2 x 600 MW và là một trong ba nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Long Phú (tỉnh Sóc Trăng).

Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 được Chính phủ giao cho Tập đoàn Sông Đà làm chủ đầu tư từ tháng 5/2010. Dự án có công suất 2 x 600 MW và là một trong ba nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Long Phú (tỉnh Sóc Trăng). Đây là trung tâm điện lực có công suất dự kiến lớn gấp đôi nhà thủy điện Hòa Bình, khoảng 4.400 MW với tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ USD. Theo Bộ Xây dựng, hiện Tập đoàn Sông Đà lại đang phải tập trung nguồn lực tài chính để thực hiện các dự án thủy điện trong và ngoài nước, nên không đủ nguồn tài chính để tiếp tục thực hiện dự án này.

Trước thực tế đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, cho phép Tập đoàn Sông Đà không làm chủ đầu tư dự án nhiệt điện Long Phú 2 và giao cho đơn vị khác làm chủ đầu tư dự án này.

Trong các báo cáo gửi lên bộ Xây dựng thời gian đây, Tập đoàn Sông Đà cho biết tình hình tài chính hiện đang gặp khó khăn, trong đó giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu lên đến hơn 10.000 tỷ đồng. Cùng với đó là khoản nợ phải gánh từ Công ty Xi măng Hạ Long (đã trả nợ trên 1.200 tỷ đồng).

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2012, Tập đoàn Sông Đà đã chính thức công bố con số 21.318 tỷ đồng nợ đọng tại các công trình, trong đó nợ đọng tại các công trình trọng điểm của Petro Vietnam và EVN là 5.277 tỷ đồng.