Tập đoàn Sông Đà xin “trả” dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Long Phú 2

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến gửi Văn phòng Chính phủ đồng ý chấp thuận cho Tập đoàn Sông Đà không làm chủ đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 thuộc Trung tâm điện lực Long Phú. Theo báo cáo của Tập đoàn Sông Đà thì dự án nhà máy […]