Mời đấu thầu in lịch và các ấn phẩm KBNN năm 2013 cho Kho bạc Nhà nước

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU IN LỊCH TẾT VÀ ẤN PHẨM NĂM 2013

Kho bạc Nhà nước mời thầu in lịch và các ấn phẩm KBNN năm 2013

 

Kho bạc Nhà nước mời đấu thầu gói thầu: “In lịch và các ấn phẩm KBNN năm 2013”.  Nguồn vốn cho gói thầu: Nguồn Kinh phí Quỹ khen thường, quỹ phúc lợi và nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên.

– Hình thức đấu thầu: tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 8h00 ngày 28/8/2012 đến trước 9giờ 00 phút ngày 13/09/2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: phòng Quản lý tài sản (phòng số 908) – Kho bạc Nhà nước – 32 Cát Linh – Hà Nội.

+ Điện thoại: 04.62764300 (88153 – 88068) Fax: 04.62764367

+  Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng chẵn)

– Thời điểm đóng thầu: 9giờ 00 phút ngày 13/9/2012

– Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Hội trường tầng 5 – Kho bạc Nhà nước – 32 Cát Linh – Hà Nội

– Bảo đảm dự thầu: do Ngân hàng hoạt động tại Việt Nam cấp: Giá trị bảo đảm dự thầu số tiền: 30.000.000 đồng;

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 13/09/2012 tại Hội trường Tầng 5 Kho bạc Nhà nước .

 

Kho bạc Nhà nước kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.