Cung cấp động cơ quạt và động cơ cho cầu trục phục SCL Công ty nhiệt điện Uông Bí

Công ty nhiệt điện Uông Bí mời thầu cung cấp động cơ quạt gió 6KV, 250KW, I= 30,5A, n=1000V/ph và 04 động cơ 380v cho cầu trục 5 tấn phục vụ SCL Công ty nhiệt điện Uông Bí năm 2009

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————————– 
Số : / TB – NĐUB – VT   Quảng Ninh, ngày 03 tháng 11 năm 2009


PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty nhiệt điện Uông Bí.
– Tên gói thầu: Cung cấp động cơ quạt gió 6KV, 250KW, I= 30,5A, n=1000V/ph và 04 động cơ 380v cho cầu trục 5 tấn phục vụ SCL Công ty nhiệt điện Uông Bí năm 2009.
– Tên dự án: Công tác sửa chữa lớn năm 2009.
– Nguồn vốn: sửa chữa lớn năm 2009 của Công ty nhiệt điện Uông Bí.
– Thời gian bán HSMT từ ngày 16 tháng 11 năm 2009 đến trước 9 giờ 00 ngày  08/12/2009 ( trong giờ làm việc hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Phòng Vật tư – Công ty nhiệt điện Uông Bí.
Phường Quang Trung- Thị xã Uông Bí- Tỉnh Quảng Ninh.
Tel:033.2213.184- 033.2213.185; FAX: 033.3854.181.
– Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000VNĐ( Năm trăm ngàn đồng).
– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Vật tư Công ty nhiệt điện Uông Bí.
– Thời điểm đóng thầu: Trước 9 giờ 00 phút ngày 08 tháng 12 năm 2009.
– HSDT phải được gửi kèm theo một bảo đảm dự thầu trị giá từ 1% đến 3% VNĐ trong HSDT trước 9 giờ 00 phút ngày 08  tháng 12 năm 2009.
HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút ngày 08 tháng 12 năm 2009 tại trụ sở Công ty nhiệt điện Uông Bí – Phường Quang Trung – Thị xã Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh.
GIÁM ĐỐC
   CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ  
  Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu phòng VT