Gói thầu: “thuê dịch vụ hỗ trợ,bảo dưỡng cho 120 BTS Vinaphone tại thành phố Hải Phòng ” – Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 1

Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 1 đấu thầu gói thầu: “thuê dịch vụ hỗ trợ,bảo dưỡng cho 120 BTS Vinaphone tại thành phố Hải Phòng ” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển, sử dụng nguồn vốn chi phí sửa chữa thường xuyên của Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 1 thực hiện.

                                             THÔNG BÁO MỜI THẦU

          Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 1 có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: “thuê dịch vụ hỗ trợ,bảo dưỡng cho 120 BTS Vinaphone tại thành phố Hải Phòng ” thuộc Dự án “Thuê dịch vụ hỗ trợ, bảo dưỡng cho 120 BTS Vinaphone tại thành phố Hải Phòng ” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển, sử dụng nguồn vốn chi phí sửa chữa thường xuyên của Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 1 thực hiện.
           Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu.
Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại: Phòng KH-VT – tầng 11, toà nhà VNP1- Đội 8 – thôn Đình Thôn – Xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội ĐT/Fax : 04-35145990/35145991 với một khoản tiền không hoàn lại là 300.000 vnđ (Ba trăm ngàn đồng) cho một bộ HSMT hoàn chỉnh.
         Thời gian bán HSMT từ 9h ngày  20 tháng 01 năm 2010 đến 10h ngày 01     tháng   02     năm 2010 (theo giờ làm việc hành chính)
HSDT phải được gửi kèm một bảo đảm dự thầu trị giá 8.000.000 vnđ (Tám triệu  đồng chẵn) bằng giấy bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải được chuyển đến Phòng KH-VT, tầng 11- toà nhà VNP1- Đội 8 – thôn Đình Thôn – Xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội chậm nhất là.10h (giờ Việt Nam), ngày   02    tháng  02    năm  2010      
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14h30 phút (giờ Việt Nam), ngày 02   tháng    02   năm 2010       
Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực 1 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                          Hà Nội, ngày   18   tháng  01  năm 2010
                                                                                         Đại diện bên mời thầu