Mời thầu xây dựng công trình: Ðường Sơn Tịnh – Tịnh Hòa, Lý trình Km5+446 – Km11+587, dự án GTNT3 – năm thứ 2.

Ban Quản lý Dự án 6 (PMU6) đại diện cho Bộ GTVT đã ủy quyền cho Ban Quản lý các Dự án ÐT&XD CTGT Quảng Ngãi (PPMU Quảng Ngãi) mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu xây dựng gói thầu: RT3-24-08-06-1/1, Công trình: Ðường Sơn Tịnh – Tịnh Hòa, Lý trình Km5+446 – Km11+587, dự án GTNT3 – năm thứ 2.

                                                              THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhận được khoản tín dụng số 4150-VN của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) và khoản viện trợ không hoàn lại số TF05632 của Bộ phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) để thanh toán cho những chi phí của dự án Giao thông nông thôn 3 (GTNT3).
Ban Quản lý Dự án 6 (PMU6) đại diện cho Bộ GTVT đã ủy quyền cho Ban Quản lý các Dự án ÐT&XD CTGT Quảng Ngãi (PPMU Quảng Ngãi) mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu xây dựng gói thầu: RT3-24-08-06-1/1, Công trình: Ðường Sơn Tịnh – Tịnh Hòa, Lý trình Km5+446 – Km11+587, dự án GTNT3 – năm thứ 2.
2. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA tháng 5 năm 2004 đều có thể tham dự. Các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam có thể dự thầu nếu họ chứng minh được rằng họ:
+ độc lập về pháp lý và tài chính;
+ hoạt động theo Luật Thương mại; và
+ không phải là đơn vị trực thuộc Bên vay (Chủ đầu tư và Chủ quản dự án); và
+ không phải là đơn vị quân đội hay đơn vị an ninh hoặc doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.
Ðể làm rõ điều kiện (3), các doanh nghiệp sau đây không được phép tham gia đấu thầu:
– Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ GTVT; và
– Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi
3. Các nhà thầu được phép tham gia đấu thầu mà không cần đăng ký tên trong Cơ sở Dữ liệu Nhà thầu của Chính phủ hay bất kỳ hệ thống đăng ký nào khác.
4. Mọi cá nhân đều có quyền trực tiếp mua hoặc đề nghị gửi hồ sơ mời thầu (HSMT) qua đường bưu điện kể từ 7 giờ 30 phút ngày 4-5-2010 tới trước 9 giờ  ngày 3-6-2010 (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ), tại Ban Quản lý các Dự án ÐT&XD CTGT Quảng Ngãi, địa chỉ số 39 Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, sau khi trả một khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (một triệu) cho mỗi bộ HSMT. Nếu nhà thầu muốn mua HSMT qua đường bưu điện, nhà thầu đó sẽ phải gửi  kèm số tiền bổ sung là 200.000 đồng (hai trăm nghìn). Ngoài điều kiện phải thanh toán phí theo yêu cầu nói trên, không có điều kiện nào khác được đặt ra đối với việc mua Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nói trên.
5. Hồ sơ dự thầu (HSDT) có hiệu lực trong chín mươi ngày (90 ngày) sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo đảm dự thầu (BÐDT) là 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng). HSDT phải được giao tận nơi hoặc được gửi qua đường bưu điện tới Ban Quản lý các Dự án ÐT&XD CTGT Quảng Ngãi, địa chỉ số 39 Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi không muộn hơn 9 giờ ngày 3-6-2010, HSDT sẽ được mở ngay sau khi hết hạn nộp tại chính địa điểm tiếp nhận Hồ sơ dự thầu trước sự có mặt của các nhà thầu và đại diện cộng đồng có nguyện vọng tham dự. Hồ sơ Dự thầu nộp sau hạn cuối cùng nộp hồ sơ sẽ không được chấp nhận và được gửi trả lại nguyên vẹn.
Bên Mời thầu không có trách nhiệm về bất kỳ HSDT nào nhận được qua đường bưu điện sau hạn cuối cùng nộp Hồ sơ dự thầu như quy định trong Hồ sơ Mời thầu.
6. Những thông tin liên quan đến HSMT, liên lạc với:
– Ban Quản lý các dự án Ðầu tư và Xây dựng công trình giao thông Quảng Ngãi:
– Tel: 055.241113; Fax: 055.828613
– Email: ppmuquangngaiÚyahoo.com
– Ðịa chỉ: 39 Hai Bà Trưng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Hoặc: Phòng Ðiều hành Dự án 1 – Ban Quản lý Dự án 6
Ðiện thoại: 048513655; fax: 048510857
Email:gtnt3-pmu5@yahoo.com
7. Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu những thông tin về năng lực theo quy định trong HSMT. Thông tin về năng lực sẽ được Chủ đầu tư đánh giá theo tiêu chuẩn năng lực quy định trong HSMT để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực thực hiện Hợp đồng.
8. Bên vay và Ngân hàng, một cách riêng rẽ, phải tuyên bố một công ty là không đủ tư cách, vĩnh viễn hoặc trong một giai đoạn bất kỳ được nêu rõ, được trao hợp đồng sử dụng nguồn tài trợ của Chính phủ và Ngân hàng, nếu vào bất kỳ lúc nào xác định được rằng công ty đó đã, trực tiếp hoặc thông qua một đại diện, tham gia vào các hành vi tham nhũng, thông đồng hoặc ép buộc trong quá trình đấu thầu hoặc trong quá trình  thực hiện một hợp đồng sử dụng nguồn tài trợ của Ngân hàng.