Điện lực Đông Anh thông báo đấu thầu hạn chế công trình gói thầu số 02/SCL – 2010

Điện lực Đông Anh thông báo đấu thầu hạn chế công trình: 1- Thay sứ và cầu dao ĐDK 22-35kV; 2- Thay chống sét 18kV bằng chống sét 22kV trên các lộ ĐDK 471-476E1 & 471-472E24; 3- Đại tu TBA và ĐTHT công ty Bắc Hà tại Vân Nội – Nam Hồng thuộc gói thầu: Gói thầu số 02/SCL – 2010

Thông báo danh sách nhà thầu

(Tham gia đấu thầu hạn chế)

 

A. Thông tin chung:

1. Đơn vị đăng ký thông báo: Điện lực Đông Anh

– Địa chỉ: Tổ 2 – Thị trấn Đông Anh – Hà Nội.

– Điện thoại/ Fax: 042. 2170235 / 042.22214999

2. Tên công trình: 1- Thay sứ và cầu dao ĐDK 22-35kV

                            2- Thay chống sét 18kV bằng chống sét 22kV

                                   trên các lộ ĐDK 471-476E1 & 471-472E24

                            3- Đại tu TBA và  ĐTHT công ty Bắc Hà tại Vân Nội – Nam Hồng

3. Tên gói thầu: Gói thầu số 02/SCL – 2010

4. Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế: Số: 468/QĐ-ĐLĐA ngày 05/5/2010 do Ông Hoàng Văn Anh – Giám đốc Điện lực Đông Anh phê duyệt.

B. Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế:

TT

Tên nhà thầu

Địa chỉ của nhà thầu

Quốc tịch

1

 

Công ty Cổ phần xây lắp Thanh Hà

12M2, Tập thể quân đội – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội.

Việt

2

Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại An Thịnh

 

Số 01 N1, Tập thể binh đoàn 12, tổ 57, phố Vĩnh Hồ – Thịnh Quang – Đống Đa –  Hà Nội

Việt

3

Công ty Cổ phần xây lắp Ba Đình

596 đường Bưởi- phường Vĩnh Phúc – quận Ba Đình – Hà Nội

Việt

4

Công ty Cổ phần Chí Linh

P5C1 – Tổ 21 – Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội

Việt

5

Công ty Cổ phần tiếp nhận đầu tư xây dựng điện Hà Nội

P1504 Toà nhà JSC 34 – Ngõ 164 –  Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội

Việt

                                                          Đông Anh, ngày07 tháng  5  năm 2010

                                                                                     Đơn vị đăng ký