Mời thầu cung cấp VTTB phục vụ các công trình ÐTXD, SCL và cấp điện mới năm 2010

Công ty Ðiện lực Ðà Nẵng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước cung cấp VTTB phục vụ các công trình ÐTXD, SCL và cấp điện mới năm 2010 gồm các gói thầu: Gói thầu số 18: Cung cấp MBA và hệ thống tủ điện trung hạ thế; Gói thầu số 19: Cung cấp dây và cáp trung hạ thế các loại ; Gói thầu số 20: Cung cấp kẹp răng trung hạ thế các loại.

                                THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Ðiện lực Ðà Nẵng tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước cung cấp VTTB phục vụ các công trình ÐTXD, SCL và cấp điện mới năm 2010 gồm các gói thầu:

 Gói thầu số 18: Cung cấp MBA và hệ thống tủ điện trung hạ thế.

 Gói thầu số 19: Cung cấp dây và cáp trung hạ thế các loại.

 Gói thầu số 20: Cung cấp kẹp răng trung hạ thế các loại.

Công ty Ðiện lực Ðà Nẵng mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa cho các gói thầu nói trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng Vật tư – XNK Công ty Ðiện lực Ðà Nẵng.

35 Phan Ðình Phùng, Ðà Nẵng.

Ðiện thoại: 0511.2220516 

Fax:0511.2220521

Các nhà thầu đăng ký tham dự đấu thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu (trong giờ hành chính) hoàn chỉnh với một khoản lệ phí không hoàn lại là:

Giá bán HSMT: 500.000đ/bộ cho các gói thầu số 19 và 20: 1.000.000 đ/bộ cho gói thầu số 18 – tại địa điểm nêu trên.

Ngày 14-5-2010 phát hành HSMT.

Ðóng thầu: 14 giờ ngày 25-5-2010.

Mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 25-5-2010,  tại Công ty Ðiện lực Ðà Nẵng – 35 Phan Ðình Phùng, Ðà Nẵng.