Ban quản lý dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu Gói thầu: KH5/A/10/ICB: Thi công và thiết bị cho hệ thống cấp nước tại thị xã Ninh Hòa. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 11 tháng 04 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 ngày 27 tháng 05 năm 2011.

Ban quản lý dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu Gói thầu: KH5/A/10/ICB: Thi công và thiết bị cho hệ thống cấp nước tại thị xã Ninh Hòa. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 11 tháng 04 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 ngày 27 tháng 05 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1.Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa.
2.Gói thầu: KH5/A/10/ICB: Thi công và thiết bị cho hệ thống cấp nước tại thị xã Ninh Hòa, bao gồm:
Một công trình thu nước thô và trạm bơm gồm 3 bơm, Q= 86m3/h, H= 28m;
Một tuyến đường ống HDPE dẫn nước thô, dài 4,4km, đường kính 300;
Trạm xử lý nước, công suất 4,130m3/ngày đêm gồm các hạng mục xử lý theo công nghệ lắng, lọc nhanh bằng trọng lực, khử trùng bằng clo và đổ thải bùn;
Bể chứa nước đã qua xử lý, 1000m3;
Trạm bơm nước đã qua xử lý có 3 máy bơm, Q=167m3/giờ, H=70m;
Các tuyến đường ống HDPE dẫn nước đã qua xử lý, bao gồm các đoạn dài 14.7km, đường kính 250mm, 7.7km đường kính 150 và 4.5km đường kính 100;
3.Thuộc dự án: Phát triển đô thị vừa và nhỏ khu vực miền trung – Tiểu dự án Khánh Hòa.
4.Nguồn vốn: Vay Ngân hàng phát triển Châu Á
5.Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế.
6.Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 11 tháng 04 năm 2011 đến trước 9 giờ 00 ngày 27 tháng 05 năm 2011.
7.Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: 354 Trần Quý Cáp – thị xã Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa – Việt Nam
Điện thoại: (84-58) 3606222;     Fax: (84-58) 3844147;
Email: ADB4KH@yahoo.com.vn
8.Giá bán một bộ HSMT: Để mua bản hồ sơ mời thầu bằng tiếng Anh, các nhà thầu hợp lệ có thể:
       Viết thư tới địa chỉ trên yêu cầu bản hồ sơ mời thầu đối với Hợp đồng số KH5/A/10/ICB: Thi công và thiết bị cho hệ thống cấp nước tại thị xã Ninh Hòa. 
      Thanh toán một khoản phí không hoàn trả là 150 đô la Mỹ và thêm một khoản tiền là 50 đô la Mỹ trong trường hợp cần gửi bằng đường chuyển phát nhanh hoặc một khoản tương đương là 3.000.000 Việt Nam Đồng và thêm một khoản tiền là 1.000.000 Việt Nam Đồng trong trường hợp cần phải gửi bằng đường chuyển phát nhanh. Phương thức thanh toán sẽ là tiền mặt hoặc chuyển khoản tới tài khoản của PMU.
    – Tài khoản VND:    4704201001870 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát                                  triển nông thôn – chi nhánh Ninh Hòa.
    – Tài khoản ngoại tệ:  4700201004132 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát                                                triển nông thôn – chi nhánh Khánh Hòa.
      Hồ sơ mời thầu có thể được nhận trực tiếp tại địa chỉ nêu trên hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát theo yêu cầu cụ thể của Nhà thầu. Bên mời thầu không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc hồ sơ bị thất lạc hay gửi muộn.
9.Địa điểm nhận HSDT: địa chỉ phát hành HSMT
10.Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 27 tháng 05 năm 2011.
11. Bảo đảm dự thầu: 57.000 đô la Mỹ (USD)
HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 27  tháng 05 năm 2011, tại Ban quản lý dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa.
Ban quản lý dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

BAN QLDA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VỪA VÀ NHỎ TỈNH KHÁNH HÒA