Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thay đổi thời gian bán hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu gói thầu Gói số 1: Gói thầu xây lắp bao gồm các hạng mục: Nhà làm việc 3 tầng; Nhà bảo vệ; Nhà xe hai bánh; Cổng hàng rào; Sân đường nội bộ; Điện nước ngoài nhà; Bể nước ngầm; Phá dỡ công trình cũ; Chống mối;

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thay đổi thời gian bán hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu gói thầu Gói số 1: Gói thầu xây lắp bao gồm các hạng mục: Nhà làm việc 3 tầng; Nhà bảo vệ; Nhà xe hai bánh; Cổng hàng rào; Sân đường nội bộ; Điện nước ngoài nhà; Bể nước ngầm; Phá dỡ công trình cũ; Chống mối;

THÔNG BÁO THAY ÐỔI THỜI GIAN BÁN HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ THỜI ÐIỂM ÐÓNG THẦU


Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã đăng báo mời thầu:

* Gói số 1: Gói thầu xây lắp bao gồm các hạng mục: Nhà làm việc 3 tầng; Nhà bảo vệ; Nhà xe hai bánh; Cổng hàng rào; Sân đường nội bộ; Điện nước ngoài nhà; Bể nước ngầm; Phá dỡ công trình cũ; Chống mối;

Thời gian đăng báo: Ngày 4/04/2011

Thời gian bán HSMT từ 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2011 đến trước 09 giờ ngày 17 tháng 05 năm 2011.

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 17/05/2011.

Tuy nhiên do có sự thay đổi về thời gian nên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ thay đổi thời gian bán hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu gói thầu nêu trên cho đến khi có thông báo bán hồ sơ mời thầu lại.

Trân trọng kính chào!
Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2010
Viện trưởng
Hồ Thanh Long