Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp hóa chất sản xuất H2O2

Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp hóa chất sản xuất H2O2 . Thời gian phát hành HSYC: từ 7h30 ngày 11/10/2011 đến 14h00’ ngày 19/10/2011. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp thuộc Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 19/10/2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

– Tên mời thầu: Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc

            – Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất sản xuất H2O2

– Thời gian phát hành HSYC: từ 7h30 ngày 11/10/2011 đến 14h00’ ngày  19/10/2011.

– Giá bán  01 bộ HSYC đã bao gồm thuế GTGT: 100.000 đồng

– Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp thuộc Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

– Điện thoại: 02403 526 066. Fax: 02403 526 066

Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 19/10/2011.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00, ngày 19 tháng 10 năm 2011 tại Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc

Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc kính mời đại diện các nhà thầu quan tâm mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm nêu trên./.

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY   

 

                                                                                         Doãn Hồng Hiển