Thông báo bán đấu giá

Bán thanh lý VTTB mất phẩm chất, giá khởi điểm: 251.676.682 đồng chưa gồm thuế VAT. Bán hồ sơ từ ngày đăng báo đến 10 giờ ngày

Bán thanh lý VTTB mất phẩm chất, giá khởi điểm: 251.676.682 đồng chưa gồm thuế VAT. Bán hồ sơ từ ngày đăng báo đến 10 giờ ngày

12-12-2008. Xem tài sản chiều 12-12-2008, đặt cọc ngày 15-12-2008. Ðấu giá dự kiến 9 giờ ngày 17-12-2008 tại công ty.

Liên hệ: Công ty Bán Ðấu Giá Tài Sản Ðỉnh Vàng.

Ðc: 62B Võ Thị Sáu, Q1, TP Hồ Chí Minh – ÐT: 38200415 – Fax: 38200387.