Mời chào hàng: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. – Địa chỉ: Số 35, Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa. – Điện thoại: 0373 852246      Fax: 0373 851255         E-mail: vanphongub@thanhhoa.gov.vn 2. Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt thiết bị […]

Mời chào hàng: Cung cấp, lắp đặt thiết bị âm thanh hội nghị của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa – Địa chỉ: Số 35, Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa. – Điện thoại: 0373 852246      Fax: 0373 851255         E-mail: vanphongub@thanhhoa.gov.vn 2. Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt thiết bị […]

Mời chào hàng: Sửa chữa, lắp đặt thiết bị phòng khách của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa – Địa chỉ: Số 35, Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa. – Điện thoại: 0373 852246      Fax: 0373 851255         E-mail: vanphongub@thanhhoa.gov.vn 2. Tên dự án: Sửa chữa, lắp đặt thiết bị […]

Mời chào hàng: Mua máy ca nô phục vụ công tác cho Chi cục Thủy sản Bình Thuận

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/ đơn vị: Chi cục Thủy sản – Bình Thuận –   Địa chỉ: số 380 Thủ Khoa Huân – Phan Thiết – Bình Thuận –  Điện thoại/Fax/E-mail: 0623.812.532/ sondinhtv@yahoo.com.vn 2. Tên dự án: Dự án sử dụng vốn nhà nước thường xuyên để mua sắm tài sản […]

Mời chào hàng: Cấp sách cho thư viện huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2014

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký mời chào hàng: Thư viện tỉnh Bắc Giang – Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, P. Trần Phú, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. – Điện thoại/Fax/E-mail: 2. Tên dự án: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn […]

Mời chào hàng: Cung cấp máy đò ngang và máy thông tin cho Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Ngãi

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Ngãi – Địa chỉ: 178 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. – Điện thoại: 055-3823682;         Fax:055-3829956 2. Tên dự án: Chương trình, dự án Khuyến nông, khuyến ngư năm 2014 […]

Mời chào hàng: Cung cấp bò giống cho Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Ngãi

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Ngãi – Địa chỉ: 178 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. – Điện thoại: 055-3823682;         Fax:055-3829956 2. Tên dự án: Khuyến nông, khuyến ngư tỉnh năm 2014 3. Loại dự […]

Mời chào cạnh tranh: Cung cấp Lô thiết bị dạy học cho các cấp của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị : Phòng Giáo dục & đào tạo  huyện Sốp Cộp – Địa chỉ: xã Sốp Cộp – Tỉnh Sơn La – Điện thoại/Fax/E-mail: 022.3878211 2. Tên dự án: Lô thiết bị dạy học cấp mầm non, tiểu học, THCS phòng giáo dục và đào tạo huyện […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng Kho Sotrans Long Bình

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:Công Ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam –  Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Q.4, Tp. HCM –   Điện thoại: 3825 3009 – 3826 6594      Fax : 3826 6593 2. Tên dự án: Kho Sotrans Long Bình 3. Loại […]

Mời Thầu: Bảo trì hệ thống PCCC tòa nhà bộ máy điều hành Vietsovpetro năm 2014

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro – Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu. – Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306 – Fax :064.3554325 – E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn […]