Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh Mời chào hàng cạnh tranh

Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với năm gói thầu sau:

Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với năm gói thầu sau:

1. Gói thầu: Mua các loại con lăn, tang băng tải và bộ tấm lót dẫn hướng cho máy nghiền than.

2. Gói thầu: Mua các loại xích tải và tấm cấp liệu tấm.

3. Gói thầu: Mua Bảo hộ lao động cho CBCNV sáu tháng đầu năm 2009.

4. Gói thầu: Mua lốc nén cho máy điều hòa ở các trạm điện.

5. Gói thầu: Mua các loại van điện từ, các thiết bị phản hồi và bảo vệ.

Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa của năm gói thầu nói trên tham dự. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham dự trước với bên mời thầu trong thời gian từ ngày 27-4 đến ngày 8-5-2009 tại Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh: Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (Nhà thầu có thể đăng ký bằng công văn qua đường bưu điện hoặc bằng bản fax).

Sau năm ngày kể từ ngày đăng báo đầu tiên của thông báo này, Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh sẽ phát hành yêu cầu chào hàng của năm gói thầu trên tại  Phòng Vật tư Thiết bị – Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh – Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

ÐT: 0523.535480/01685.360.806

Fax: 0523.535.071/535 480.