Thông báo mời thầu gói thầu: Mua máy bơm nước phục vụ công tác sản xuất

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua máy bơm nước phục vụ công tác sản xuất

Tên dự án:Mua máy bơm nước phục vụ công tác sản xuất
Tên gói thầu:Mua máy bơm nước phục vụ công tác sản xuất
Nguồn vốn:KHCB của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế hoạch vật tư Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội, Số 01 Trần Quý Cáp – Hà Nội. ĐT 04. 7321573. Fax: 04. 7334590
28/11/2007 đến 03/12/2007
0 (VND)
03/12/2007 10:00
03/12/2007 10:00