Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Tổng kho Nhà xuất bản Giáo dục tại Cần Thơ

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Tổng kho Nhà xuất bản Giáo dục tại Cần Thơ

Tên dự án:Tổng kho Nhà xuất bản Giáo dục tại Cần Thơ
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp công trình Tổng kho Nhà xuất bản Giáo dục tại Cần Thơ
Nguồn vốn:Vốn khác của doanh nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Chi nhánh NXBGD tại TP. Cần Thơ, số 5/5 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, điện thoại (071) 740868, Fax: (071) 740868
10/12/2007 đến 25/12/2007
1.000.000 (VND)
25/12/2007 09:00
25/12/2007 09:00