Mời thầu Cung cấp thép tấm hợp kim thấp, cường độ cao Q345B để chế tạo thiết bị cơ khí thuỷ công cho công trình thuỷ điện Bản Chát – Lai Châu

Tổng Công ty máy & thiết bị công nghiệp thông báo mời thầu – Gói thầu TT-01BC: Cung cấp thép tấm hợp kim thấp, cường độ cao Q345B để chế tạo thiết bị cơ khí thuỷ công cho công trình thuỷ điện Bản Chát – Lai Châu – Thuộc Dự án “Thuỷ điện Bản Chát”.

Gói thầu TT-01BC: Cung cấp thép tấm hợp kim thấp, cường độ cao Q345B để chế tạo thiết bị cơ khí thuỷ công cho công trình thuỷ điện Bản Chát – Lai Châu

Thuộc Dự án “Thuỷ điện Bản Chát”

Nguồn vốn: vốn của EVN

Bên mời thầu: Tổng Công ty máy & thiết bị công nghiệp

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế

Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ, ngày 25/12/2007 đến trước 9 giờ, ngày 25/1/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Tổng Công ty máy & thiết bị công nghiệp, số 2 Triệu Quốc Đạt, Hà Nội. Điện thoại: (04) 9362986; Fax: (04) 8261129

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 25/1/2008.