Các G.T: Xây dựng đập đất, đường tránh lòng hồ và đường ống nước sinh hoạt (Gói thầu số 08/XLĐ-ST); Thi công Tràn xả lũ (Gói thầu số 09/XLĐ-ST); Thiết bị Tràn xả lũ (Gói thầu số 10/XLĐ-ST);Xây dựng kênh chính và công trình trên kê

Các G.T: Xây dựng đập đất, đường tránh lòng hồ và đường ống nước sinh hoạt (Gói thầu số 08/XLĐ-ST); Thi công Tràn xả lũ (Gói thầu số 09/XLĐ-ST); Thiết bị Tràn xả lũ (Gói thầu số 10/XLĐ-ST);Xây dựng kênh chính và công trình trên kê

Thuộc D.A “Hồ chứa nước Sông Thai, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình”

Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư XDCT ngàngh NN&PTNT tỉnh Quảng Bình

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ ngày 14/02/2008 đến trước 8 giờ 30 ngày 29/02/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Ban QLDA Đầu tư XDCT ngàng NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, số 195 đường Trần Hưng Đạo, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: (052) 241388; Fax: (052) 823043

Giá bán: 1.000.000 đồng cho mỗi bộ HSMT

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 29/02/2008.