Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống chiếu sáng và trạm biến áp 1x15KVA. Đường Vĩnh Hòa đi cầu Lễ Trang (từ ĐT741 đi cầu Lễ Trang) huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống chiếu sáng và trạm biến áp 1x15KVA. Đường Vĩnh Hòa đi cầu Lễ Trang (từ ĐT741 đi cầu Lễ Trang) huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Tên dự án:Đường Vĩnh Hòa đi cầu Lễ Trang (từ ĐT741 đi cầu Lễ Trang) huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Hệ thống chiếu sáng và trạm biến áp 1x15KVA
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Số 17 lô A Khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.TDM, tỉnh Bình Dương – Điện thọai/fax : 0650.870703
10/03/2008 đến 25/03/2008
1.000.000 (VND)
25/03/2008 09:00
25/03/2008 09:00