Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm ôtô bán tải nhãn hiệu Ford

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm ôtô bán tải nhãn hiệu Ford

Tên dự án:Đầu tư xe ô tô bán tải
Tên gói thầu:Mua sắm ôtô bán tải nhãn hiệu Ford
Nguồn vốn:Vốn tái đầu tư của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế hoạch Đầu tư – Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện – Số 1 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội – Điện thoại: (04) 7574455 – Fax: (04) 7574455
18/03/2008 đến 21/03/2008
0 (VND)
21/03/2008 15:00
21/03/2008 15:00