Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình thông báo mời thầu. San lấp mặt bằng cho PV ShipYard thuê

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình thông báo mời thầu. San lấp mặt bằng cho PV ShipYard thuê

G.T: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình

Thuộc D.A “San lấp mặt bằng cho PV ShipYard thuê”

Nguồn vốn: kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSQT: từ 8 giờ, ngày 19/3/2008 đến trước 11 giờ, ngày 24/3/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, phòng 310, tầng 3 PetroTower, số 8 Hoàng Diệu, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: (064) 253375; Fax: (064) 253374

Hạn cuối nhận HSQT: 11 giờ, ngày 24/3/2008.