Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, tự dùng AC/DC, cáp điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc và SCADA. Trạm biến áp GIS 220/110KV Hiệp Bình Phước

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, tự dùng AC/DC, cáp điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc và SCADA. Trạm biến áp GIS 220/110KV Hiệp Bình Phước

Tên dự án:Trạm biến áp GIS 220/110KV Hiệp Bình Phước
Tên gói thầu:Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, tự dùng AC/DC, cáp điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc và SCADA
Nguồn vốn:IDA
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Hợp tác Quốc tế, Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh , Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 08 2100677/2201128; Fax: 08 2201129
02/04/2008 đến 16/05/2008
300 (USD)
16/05/2008 09:00
16/05/2008 09:00