Thông báo mời thầu gói thầu: Cầu cảng. Doanh trại Hải đội 2- Bộ đội biên phòng Tiền Giang

Thông báo mời thầu gói thầu: Cầu cảng. Doanh trại Hải đội 2- Bộ đội biên phòng Tiền Giang

Tên dự án:Doanh trại Hải đội 2- Bộ đội biên phòng Tiền Giang
Tên gói thầu:Cầu cảng
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và Kiểm định xây dựng Tiền Giang. Địa chỉ: 54 Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang
18/04/2008 đến 05/05/2008
1.000.000 (VND)
05/05/2008 14:00
05/05/2008 14:00